DESCRIEREA OCUPAŢIEI „CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ”
DESCRIEREA OCUPAŢIEI „CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ”

DESCRIEREA OCUPAŢIEI „CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ”

200 RON
Instructor
raminfo
Reviews
Rating

La sfârșitul anului 2012 a fost aprobat de către MMPS, standardul ocupațional „Consilier
pentru dezvoltare personală” – COR 242324.

Meritul acestei iniţiative revine specialistului în domeniu – domnul Badarau ConstantinMugur, iniţiatorului de proiect – Blocul National Sindical si echipei de specialişti care au
redactat, verificat si validat standardul:

  • Feroiu Sorin
  • Viscotel Lucian
  • Petre Cristina
  • Irina de Hillerin
  • Paraschiv Ciprian-Constantin

Noi – echipa Ram – Info organizăm în rândul cursurilor de dezvoltare personala și acest curs
din luna aprilie 2013, într-o manieră unică și originală. Cursul de consilier dezvoltare
personală a fost conceput și este susținut conform standardului ocupațional, de către
specialistul nostru în domeniu – Alexandra Alina Constantinescu (Hanciu). El oferă calitate,
respectă numărul de ore alocat iar tehnicile de consiliere utilizate sunt cele necesare
practicării acestei ocupații și au rolul de a ajuta viitorul consilier și clienții acestuia să
depășească momentele dificile cu care se confruntă.

Structura, programa și conceptul cursului ne aparțin și
sunt mărci înregistrate.

Acest curs de dezvoltare personala se adresează tuturor celor care au desfăşurat această
activitate într-o formă sau alta sau celor care sunt interesaţi de această ocupaţie. Vei putea
obţine un certificat de calificare recunoscut pe plan naţional şi internaţional, în baza
convenţiilor europene la care România a aderat.

Obiectivele şi valoarea socială a practicarii acestei ocupaţii sunt:

 • creşterea adaptabilităţii la realitatile existente pe piaţa muncii
 • managementul vieţii private în raport cu constrangerile/oportunităţile legate de
  carieră
 • integrarea programelor de „life long learning”
 • restaurarea motivaţiei pentru exercitarea drepturilor de cetăţean şi implicarea în
  viaţa comunităţii
 • încurajarea familiei
 • găsirea de răspunsuri la fenomenul îmbătrânirii demografice a populaţiei
 • reducerea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei

Serviciile oferite de Consilierul pentru dezvoltare
personală…

…se adresează celor care doresc să-şi „valorifice ori să-și dezvolte resursele si potențialul
propriu”.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală care se califică la cursuri de dezvoltare
personală

„îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluţiilor
potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile
socio-profesionale”.

Consilierul pentru dezvoltare personală, „facilitează accesul la resursele interioare proprii,
dezvoltă talentele şi potenţialul uman, îmbunătăţeşte calitatea vieţii personale şi profesionale
a celor interesaţi să progreseze în plan individual sau colectiv şi contribuie la realizarea
obiectivelor şi aspiraţiilor acestora”.

Curs dezvoltare personala – delimitare

Delimitarea faţă de competenţele altor categorii profesionale este realizată prin situarea între
limitele normalului, a intensităţii şi complexităţii problematicilor abordate. Tot in acest sens,
beneficiarii trebuie să fie sănătoşi din punct de vedere psihic.

Mai multe detalii despre curs găsiți..….. aici

Detalii despre program, ateliere și taxe găsiți ……..aici

INSTRUMENTE RECOMANDATE PENTRU
PRACTICAREA OCUPAŢIEI:

1. Contractul de consiliere pentru persoane fizice

Existenţa unui acord iniţial între consilierul pentru dezvoltare personală şi clientul său
asigură beneficii ambelor părți. Acest acord defineşte cadrul relației profesionale consilier –
client, precizează scopurile şi protejează părţile implicate în cursuri de dezvoltare personală.

Responsabilităţile asumate de catre client şi beneficiar reprezintă resurse aflate la dispoziţie
şi constituie baza indeplirii scopurilor pecizate în acordul iniţial.

Acest acord nu întotdeauna are forma unui contract scris, semnat şi stampilat, el poate
exista ca „fişă de lucru”. În multe cazuri este suficient ca responsabilităţile asumate să fie
consemnate pe o astfel de „fişă” care poate fi ulterior corectată, îmbunătăţită… tot in scris.
Utilizarea „fisei de lucru” evita formalizarea excesiva a relatiei dintre consilier si client.

2. Contractul de consiliere pentru dezvoltare personală
încheiat cu companii

Societăţile comerciale, firmele, companiile etc, derulează în mod frecvent, iar în anumite
cazuri în mod obligatoriu, programe educaţionale pentru angajații lor. Nu întotdeauna
instructajele, training-urile, cursurile si altele din aceasta categorie sunt suficiente pentru
indeplinirea indicatorilor cheie de performanta (KPI-s). Necesitatea integrarii consilierului
pentru dezvoltare personala in programele educaționale este evidenta pentru orice
companie interesată de cursuri de dezvoltare personală pentru adulți, nu doar la nivel
declarativ, de managementul performantei.

În aceste cazuri, angajatorii pot defini în termeni preciși obiectivele interacțiunii dintre
consilierul pentru dezvoltare personală și categorii de angajați precum: key account
managers, middle managers, top managers, brand managers, nou promovați etc. Aceste
obiective corect definite permit angajatorului să evalueze aportul adus organizației de către
consilierul pentru dezvoltare personală. La rândul său, consilierul deține parametrii necesari
configurării și reconfigurării strategiilor de interacțiune. În absența sistemelor coordonate de
managementul performanței, valoarea adusă de către consilierul pentru dezvoltare
personală este dificil de evaluat, apreciat și “păstrat” în organizație.

Deși contractul se încheie între angajator și consilier, este necesar să includă şi
precizări/clauze/… pentru interacțiunile consilierului cu angajații care sunt beneficiarii direcți
ai acestui demers, chiar și în cazul unor cursuri online de dezvoltare personală

Reglementări cursuri dezvoltare personala adulți

Acest tip de contracte vor conține reglementări în următoarele direcții:

 • durata contractului
 • numărul și distribuția în timp a întâlnirilor
 • tipuri de rapoarte si proceduri de raportare
 • păstrarea confidențialității
 • evitarea delegărilor abuzive dinspre companie către propriul angajat și consilierul
  pentru dezvoltare personală
 • precizarea responsabilităților angajaților care vor interacționa cu consilierul pentru
  dezvoltare personală
 • proceduri de gestionare a neasumării responsabilităților precizate anterior
 • definirea și măsurarea aportului adus de către consilierul pentru dezvoltare
  personală
 • plata onorariilor

Aceste contracte au si un important rol preventiv. Elaborarea si semnarea lor elimina
deficientele de comunicare, preîntâmpină apariția conflictelor și a nemulțumirilor ulterioare
legate de cursurile consilierilor de dezvoltare personala.

(sursa: consilierpentrudezvoltarepersonala.info!)

Reviews

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci